Annuleringsvoorwaarden

Gelieve in het geval van een annulatie contact met ons op te nemen. Wij zijn steeds bereid om samen naar de beste oplossing te zoeken. De speciale voorwaarden hebben bij toepassing prioriteit boven de generieke.

Generieke voorwaarden voor het standaard tarief (Individuele boeking, tot 2 kamers)

  • Tot 1 week voor aankomst (dag van check-in -7, ten laatste 15u) kan u de reservering kosteloos annuleren.
  • Tussen 1 week voor aankomst en 2 dagen voor aankomst zal de kost van de eerste nacht aangerekend worden. 
  • Vanaf 48 uur voor aankomst (dag van check-in -2, ten laatste 15u) of bij een No-Show wordt het totaalbedrag van de reservering in kost gebracht.

Speciale voorwaarden: Andere tarieven | Groepen (vanaf 3 kamers)

  • From 3 nights | Non – Refundable: Bij een annulatie zal het volledige bedrag van uw verblijf in rekening gebracht worden. Rewind distancieert zich van elke mogelijke vorm van overmacht.
  • Groepen (elke boeking vanaf 3 kamers): Tot 1 maand voor aankomst kan de boeking kosteloos geannuleerd worden. Tussen 1 maand en 2 weken voor aankomst zal 25% van het totaalbedrag van de reservering in rekening gebracht worden. Tussen 2 weken en 1 week voor aankomst zal 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht worden. Elke annulatie binnen de week voor aankomst is niet terug betaalbaar.

Cancellation policy

In case of cancellation, please contact us. We are always willing to search for the best solution. The special conditions are prior to the generic conditions.

Generic conditions for standard rate (Individual booking, up to 2 rooms)

  • You can cancel the reservation free of charge up to 1 week before arrival (day of check-in -7, before 3pm).
  • Between 1 week before arrival and 2 days before arrival, the cost of the first night will be charged.
  • From 48 hours before arrival (day of check-in -2, before 3pm) or at a No-Show, the total amount of the reservation will be charged.

Special conditions: Other rates | Groups (from 3 rooms)

  • From 3 nights | Non - Refundable: In case of cancellation, the full amount of your stay will be charged. Rewind distances itself from every circumstance.
  • Groups (Booking from 3 rooms and more): Up to 1 month before arrival, the booking can be cancelled free of charge. Between 1 month and 2 weeks before arrival, 25% of the total amount of the reservation will be charged. Between 2 weeks and 1 week before arrival, 50% of the total amount will be charged. Any cancellation made within the week prior to arrival is non-refundable.